YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.15 trang 49 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.15 trang 49 SBT Hóa học 10

Một dung dịch X có chứa 46,5 gam hỗn hợp NaCl, MgCl2, ZnCl2 phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3 thu được 114,8 gam kết tủa và dung dịch Y. Tính khối lượng muối trong dung dịch Y.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.15

Ag+ + Cl- → AgCl

nAgNO3 = 0,8 mol

Áp dụng ĐL BTKL:

mX + mAgNO3 = mkết tủa + mmuối Y

mmuối Y = mX + mAgNO3 - mkết tủa = 46,5 + 0,8x170 - 114,8 = 67,7g

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.15 trang 49 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF