YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.1 trang 46 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.1 trang 46 SBT Hóa học 10

Loại phản ứng hóa học nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa

A. phản ứng hóa hợp

B. phản ứng phân hủy

C. phản ứng thế

D. phản ứng trao đổi

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.1

A. Sai vì có CaO+CO2→ CaCO 3 không phải phản ứng oxi hóa - khử

B. Sai vì có Cu(OH)2→ CuO + H2O không phải phản ứng oxi hóa - khử

C. Đúng

D. Sai vì trong phản ứng trao đổi luôn không có sự thay đổi số oxi hóa

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.1 trang 46 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF