ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 10 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hoàn thành các phương trình hóa học dưới đây:

a) KMnO2 + HCl → Cl+ MnCl2 + ...

b) SO2 + HNO3+ H2O → NO + ...

c) AS2S3 + HNO3 + H2O → H3ASO4 + NO + H2SO4

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

a) 2KMnO2 + 16HCl → 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O

b) 3SO2 + 2HNO3 + 2H2O → 2NO + 3H2SO4

c) 2AS2S3 + 28HNO3 + 4H2O → 6H3ASO4 + 28NO + 9H2SO4

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1