ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.12 trang 49 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.12 trang 49 SBT Hóa học 10

Nhúng thanh kẽm vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Tính khối lượng bạc kim loại được giải phóng và khối lượng kẽm đã chuyển vào dung dịch.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.12

 
 

nAgNO3 = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

mAg = 0,01 x 108 = 1,08g

mZn = 65 x 0,005 = 0,325g

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.12 trang 49 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thuy tien

  hòa tan 4,59 gam Al bằng dung dịch HNO3 dư thu được hốn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi với hiđrô bằng 16,75 (ngaoì ra không có sản phẩm khử nào khác ) ..Thể tích (đktc) NO và N2O thu được là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hiền

  câu 1 ; hòa tan hoàn tòa 62,1g kim loại M trong dd HNO3 loãng thu đc 16,8 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm 2 khí ko màu ko hóa nâu trong không khí. tỉ khối hơi của X so với H2 là 17,2 . kim loại M là gì ?

  câu 2 : hòa tan 16,2g một kim loại hóa trị chưa rõ bằng dd HNO3 đc 5,6 lít (đktc) hỗn hợp A nặng 7,2gam gồm NO và N2 . kim loại đã cho là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1