YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.12 trang 49 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.12 trang 49 SBT Hóa học 10

Nhúng thanh kẽm vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Tính khối lượng bạc kim loại được giải phóng và khối lượng kẽm đã chuyển vào dung dịch.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.12

nAgNO3 = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

mAg = 0,01 x 108 = 1,08g

mZn = 65 x 0,005 = 0,325g

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.12 trang 49 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF