YOMEDIA

Bài tập 2 trang 89 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 89 sách GK Hóa lớp 10

Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử?

A. Phản ứng hóa hợp.

B. Phản ứng phân hủy.

C. Phản ứng thế trong hóa vô cơ.

D. Phản ứng trao đổi.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Phản ứng thế trong hóa vô cơ luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử.

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 89 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA