YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 9 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa-khử dưới đây:

a) NaClO + KI + H2SO4 → I2 + NaCl + K2SO4 + H2O

b) Cr2O+ KNO3 + KOH → K2CrO4 +H2O + KNO2

c) Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe

d) FeS4 + O2 → Fe2O3 + SO2

e) Mg + HNO→ Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

a) NaClO + 2KI + H2SO4 → I2 + NaCl + K2SO4 + H2O

b) Cr2O3 + KNO3 + 4KOH → 2K2CrO4 + 2H2O + 3KNO2

c) 8Al + 3Fe3O→ 4Al2O3 + 9Fe

d) 4FeS4 +  11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

e) 4Mg + 10HNO3→ 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON