YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy nêu ví dụ về phản ứng phân hủy tạo ra:

a) hai đơn chất.

b) hai hợp chất.

c) một đơn chất và một hợp chất..

Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa-khử hay không? Giải thích.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phản ứng phân hủy

Câu a:

Hai đơn chất: 2HgO→ 2Hg + O2 ; 

H2S → H2 + S

Câu b:

Hai hợp chất: Cu(OH)2 → CuO+ H2O   

CaCO3→ CaO + CO2

Câu c:

Một đơn chất và một hợp chất: 2KClO3 → 2KCl + 3O2

2KNO3 → 2KNO2 + O2

Ở a) và c) là phản ứng oxi hóa khử vì số oxi hóa của các nguyên tố thay đổi;

Ở b) không phải phản ứng oxi hóa khử vì số oxi hóa không thay đổi.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON