RANDOM

Bài tập 6 trang 89 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 89 sách GK Hóa lớp 10

Cho biết đã xảy ra sự oxi hóa và sự khử những chất nào trong những phản ứng thế sau:

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

b) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Sự oxi hoá và sự khử những chất trong phản ứng thế sau:

a) Trong phương trình  Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Sự nhường electron của Cu được gọi là sự oxi hoá nguyên tử đồng.

Sự nhận electron của ion bạc được gọi là sự khử ion bạc.

b) Trong phương trình  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Sự nhường electron cúa sắt được gọi là sự oxi hoá nguyên tử sắt.

Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

c) Trong phương trình 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Sự nhường electron của natri được gọi là sự oxi hoá nguyên tử natri.

Sự nhận electron của ion hiđro gọi là sự khử ion hiđro.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 89 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Phan Tài

  Cân bằng phương trình: (giúp mình với)

  1. FexSy + HNO3=> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NxOy + NO + H2O
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • trang lan

  Oxi hóa khử { các bn giải hộ mik cụ thể nha, lập bán gì đó nữa nha} giúp mik nhahaha

  24. FexOy + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O

  25. FexOy + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

  26. FexOy + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + NO2 + H2O

  27. FeS + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O + H2SO4

  28. FeS + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O + H2SO4

  29. FeS2 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + N2O + H2O + H2SO4

  30. Cu2S + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O + CuSO4

  31. CuFeS2 + HNO3 -> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + NO + H2O + H2SO4

  32. HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

  33. NO + K2Cr2O7 + H2SO4 -> HNO3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O

  34. H2S + HClO3 -> HCl + H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM