YOMEDIA

Bài tập 4 trang 89 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 89 sách GK Hóa lớp 10

Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây:

A. Sự oxi hoá một nguyên tố là lấy bớt electron của nguyên tố đó, là làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó tăng lên.

B. Chất oxi hoá là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hoá của nó tăng sau phản ứng.

C. Sự khử một nguyên tô là sự thu thêm electron cho nguyên tố đó, làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó giảm xuống.

D. Chất khử là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hoá của nó giảm sau phản ứng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Câu sai: B, D.  

B. Vì chất oxi hóa là chát chứa nguyên tố mà số oxi hóa của nó giảm sau phản ứng.

D. Chất khử là chất cho electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa của nó tăng sau phản ứng.

Câu đúng: A, C.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 89 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA