YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Trong phản ứng hóa học sau: Cl2 + 6KOH → KClO3+ 5KCl + 3H2O. Cl2 đóng vai trò gì?

A. Chỉ là chất oxi hóa.

B. Chỉ là chất khử.

C. Vừa chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Không phải chất oxi hóa, không phải chất khử.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Chọn C.

Cl2 + 6KOH → KClO3+ 5KCl + 3H2O

Số oxi hóa của Cl2 vừa tăng vừa giảm nên Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON