YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy nêu ra ví dụ về phản ứng hóa hợp của:

a) hai đơn chất.

b) hai hợp chất.

c) một đơn chất và một hợp chất.

Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa-khử hay không? Giải thích.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a: Hai đơn chất: 

2H+ O2 → 2H2O; 2K + Cl2 → 2KCl

Câu b: Hai hợp chất:

CaO + H2O → Ca(OH)2 ; SO3 + H2O → H2SO4

Câu c: Từ một đơn chất và một hợp chất:

2SO+ O2 → 2SO3;

4FeO + O2 → 2Fe2O3

Ở a) và c) là phản ứng oxi hóa khử vì số oxi hóa của các nguyên tố thay đổi;

ở b) không phải phản ứng oxi hóa khử vì số oxi hóa không thay đổi.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON