YOMEDIA

Bài tập 8 trang 89 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 89 sách GK Hóa lớp 10

Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) Cl2 + 2HBr → 2HCl + Br2.

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

d) 2FeCl2 +Cl2 → 2FeCl3.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 8

Vai trò các chất trong các phản ứng oxi hóa – khử sau là:

Câu a:

\(\mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2H\mathop {Br}\limits^{ - 1}  \to 2H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + \mathop {B{r_2}}\limits^0 \)

⇒ Chất khử HBr, chất oxi hóa Cl2

Câu b:

\(\mathop {Cu}\limits^0  + 2{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4} \to \mathop {Cu}\limits^{ - 1} S{O_4} + \mathop S\limits^{ + 4} {O_2} + 2{H_2}O\)

⇒ Chất khử Cu, chất oxi hóa H2SO4

Câu c:

\(2H\overset{+5}{N}O_{3} + 2H_{2}\overset{-2}{S} \rightarrow 3\overset{0}{S}\downarrow +2 \overset{+2}{N}O + 4H_{2}O\)

⇒ Chất khử H2S, chất oxi hóa HNO3

Câu d:

\(2\mathop {Fe}\limits^{ + 2} C{l_2} + \mathop {C{l_2}}\limits^0  \to 2\mathop {Fe}\limits^{ + 2} \mathop {C{l_3}}\limits^{ - 1} \)

⇒ Chất khử FeCl2, chất oxi hóa Cl2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 89 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Long lanh

    X là hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 ( tỉ lệ mol lần lượt là 1:2:3:4). Hoà tan hoàn toàn 76,8g X bằng HNO3 thu được 4,48l (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO2, NO. Tỷ khối của Y so với O2 và V HNO3 4M tối thiểu cần dùng là?????

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • thuy linh

    nung nong m gam hon hop A gom Fe va Fe2O3 voi 1 luong khi CO du, sau phan ung thu duoc 25,2 gam sat. Neu ngam m gam A trong dung dich CuSO4 du thi thu duoc phan ran B co khoi luong la m+2 gam. Hieu suat cac phan ung dat 100%. viet cac phuong trinh phan ung xay ra va tinh% khoi luong cua moi oxit trong hon hop A

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA