YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.2 trang 46 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.2 trang 46 SBT Hóa học 10

Loại phản ứng hóa học nào sau đây luôn luôn không phải là phản ứng oxi hóa - khử

A. phản ứng hóa hợp

B. phản ứng phân hủy

C. phản ứng thế

D. phản ứng trung hòa

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.2

A. Sai vì có Ca + O2 → CaO là phản ứng oxi hóa - khử

B. Sai vì có 2KClO3 → 2KCl + 3O2 là phản ứng oxi hóa - khử

C. Sai vì phản ứng thế luôn là phản ứng oxi hóa khử

D. Đúng vì phản ứng trung hòa là phản ứng trao đổi, luôn luôn không có sự thay đổi số oxi hóa

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.2 trang 46 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON