ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 8 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy cho biết số oxi hóa của nitơ trong các phân tử và ion dưới đây :

Đinitơ oxit N2O;   Axit nitric HNO  Ion nitrit NO2-;

Hidrazin N2H4;    Hiđroxylamin NH2OH;   Amoniac NH3;

Nitơ đioxit NO2;    Ion nitrat NO3;    Ion hidrazini N2H5 ;

Axit nitrơ HNO2;    Đinitơ pentaoxit N2O5;   lon amoni NH4+;

Khí nitơ N2;    Nitơ monooxit NO;   Đinitơ tetraoxit N2O4.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

Số oxi hóa của nitơ trong các phân tử và ion là:

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • lê diễm my

  Đốt hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeS2 và một oxit sắt cần 0,6 mol O2 thu đc 0,4 Fe2O3 và 0,4 mol SO2. cho m gam X trên tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư đến khi các pứ hoàn toàn, sp khử duy nhất là SO2 thì số mol H2SO4 tham gia pứ là bao nhiêu?

  a.2,8 mol

  b.2,0 mol

  c.3 mol

  d.2,4 mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1