YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 8 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy cho biết số oxi hóa của nitơ trong các phân tử và ion dưới đây :

Đinitơ oxit N2O;   Axit nitric HNO  Ion nitrit NO2-;

Hidrazin N2H4;    Hiđroxylamin NH2OH;   Amoniac NH3;

Nitơ đioxit NO2;    Ion nitrat NO3;    Ion hidrazini N2H5 ;

Axit nitrơ HNO2;    Đinitơ pentaoxit N2O5;   lon amoni NH4+;

Khí nitơ N2;    Nitơ monooxit NO;   Đinitơ tetraoxit N2O4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Số oxi hóa của nitơ trong các phân tử và ion là:

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • thuy linh

  nung nong m gam hon hop A gom Fe va Fe2O3 voi 1 luong khi CO du, sau phan ung thu duoc 25,2 gam sat. Neu ngam m gam A trong dung dich CuSO4 du thi thu duoc phan ran B co khoi luong la m+2 gam. Hieu suat cac phan ung dat 100%. viet cac phuong trinh phan ung xay ra va tinh% khoi luong cua moi oxit trong hon hop A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  NO + K2Cr2O7 + H2SO4 \(\rightarrow\) HNO3 + K2SO4 +Cr2(SO4)3 +H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Cho hỗn hợp Al và Mg +dd HNO3 tọa thành hốn hợp khí N2O NO và dd X

  Tính số mol khí thu được từng loại biết d của hồn hợp / d khí H2 = 126/6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  cho một luồng CO đi qua ống sử dụng M gam Fe2O3,nung nóng . Sau 1 thời gian thu được 13,92 gam hỗn hợp X gồm Fe , FeO Fe3O4 Fe2O3 . Hòa tan hết X bằng HNO3 đặc nóng thu được 5,824 lít NO2 đktc . Tính m ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  cho m gam FeCO3, Fe, Cu tác dụng HNO3 loãng dư thu 6,72 lít khí NO,CO2 có tỉ khối với H2 là 17,33 và dung dịch A, cho dung dịch A tác dụng với NaOH, lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao thì thu 24g chất rắn.

  a) Tìm m và % của mỗi chất

  b) số mol HNO3 đã phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Giúp em vs ạ.em ko hiểu phần này cho lắm

  Cu+HNO3 ->CU(NO3)2+NO2+H2O

  Mg+HNO3. ->Mg(NO3)2+NO+H20

  Ca+HNO3. ->Ca(NO3)2+N2O+H2O

  Zn+HNO3. ->Zn(NO3)2+N2+H2O

  Fe+HNO3. ->Fe(NO3)3+NO+H2O

  Ag+HNO3. -> AgNO3+NO+H2O

  Giúp mk phần này vs mk ko hiểu lắm.nhưng nó k hẳn là cân bằng phương trình đâu nhé.dạng gần giống vs phản ứng xi hóa khử trong sgk ý

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B đứng trước H trong dãy điện hóa và có hóa trị không đổi trong các hợp chất . Chia m gam X thành 2 phần = nhau
  - Phần 1 Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch chứa axit HCL và H2SO4 loãng tạo ra khí H2
  - Phần 2 Tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được V lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đo ở ĐKTC .Tính V ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  \(M+HNO_3\rightarrow M\left(NO_3\right)_n+NO+H_2O\)

  \(M+H_2SO_4\rightarrow M_2\left(SO_4\right)_n+SO_2+H_2O\)

  \(M+HNO_3\rightarrow M\left(NO_3\right)_3+N_2O+H_2O\)

  \(Fe_xO_y+HSO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_{\dfrac{2y}{x}}+H_2O\)

  \(Fe_xO_y+HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+NO+H_2O\)

  \(Fe_xO_y+HCl\rightarrow FeCl_{\dfrac{2y}{x}}+H_2O\)

  \(M+HNO_3\rightarrow M\left(NO_3\right)_n+N_2O+H_2O\)

  \(Fe_xO_y+HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+NO_2+H_2O\)

  \(Fe+HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+N_xO_y+H_2O\)

  Cân bằng nhanh giúp mk nhé các bn chuyên hoá ơi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  hòa tan 4,59 gam Al bằng dung dịch HNO3 dư thu được hốn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi với hiđrô bằng 16,75 (ngaoì ra không có sản phẩm khử nào khác ) ..Thể tích (đktc) NO và N2O thu được là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  câu 1 ; hòa tan hoàn tòa 62,1g kim loại M trong dd HNO3 loãng thu đc 16,8 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm 2 khí ko màu ko hóa nâu trong không khí. tỉ khối hơi của X so với H2 là 17,2 . kim loại M là gì ?

  câu 2 : hòa tan 16,2g một kim loại hóa trị chưa rõ bằng dd HNO3 đc 5,6 lít (đktc) hỗn hợp A nặng 7,2gam gồm NO và N2 . kim loại đã cho là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON