YOMEDIA
UREKA

Bài tập 7 trang 89 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 89 sách GK Hóa lớp 10

Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, tìm chất oxi hóa và chất khử trong những phản ứng sau:

a) 2H2 + O2 → 2H2O.

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2.

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O.

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Chất khử và chất oxi hoá trong các phản ứng sau là:

a) Chất khử: H2, chất oxi hoá: O2.

b) KNO3 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.

c) NH4NO2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử

d) Chất khử: Al, chất oxi hoá: Fe2O3 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 89 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF