ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.10 trang 48 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.10 trang 48 SBT Hóa học 10

Cho 2,24 gam sắt tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra cho đi qua ống đựng 4,2 gam CuO được đốt nóng. Xác định khối lượng của chất rắn ở trong ống sau phản ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.10

 
 

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (1)

Theo PTHH (1) ta có

nH2 = nFe = 2,24/56 = 0,04 mol

CuO + H2 → Cu + H2O (2)

Theo PTHH (2) :

Số mol CuO phản ứng : nCuO = nH2 = 0,04 mol.

Số mol Cu tạo ra là 0,04 mol.

Số mol CuO dư 4,2/80 - 0,04 = 0,0125 mol

Sau phản ứng trong ống nghiệm có: mCu = 64 x 0,04 = 2,56g

mCuO = 80 x 0,0125 = 1g

Khối lượng chất rắn: 1+ 2,56=3,56 (g).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.10 trang 48 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Minh Hải

  cho m gam FeCO3, Fe, Cu tác dụng HNO3 loãng dư thu 6,72 lít khí NO,CO2 có tỉ khối với H2 là 17,33 và dung dịch A, cho dung dịch A tác dụng với NaOH, lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao thì thu 24g chất rắn.

  a) Tìm m và % của mỗi chất

  b) số mol HNO3 đã phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Sam sung

  Giúp em vs ạ.em ko hiểu phần này cho lắm

  Cu+HNO3 ->CU(NO3)2+NO2+H2O

  Mg+HNO3. ->Mg(NO3)2+NO+H20

  Ca+HNO3. ->Ca(NO3)2+N2O+H2O

  Zn+HNO3. ->Zn(NO3)2+N2+H2O

  Fe+HNO3. ->Fe(NO3)3+NO+H2O

  Ag+HNO3. -> AgNO3+NO+H2O

  Giúp mk phần này vs mk ko hiểu lắm.nhưng nó k hẳn là cân bằng phương trình đâu nhé.dạng gần giống vs phản ứng xi hóa khử trong sgk ý

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1