YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.10 trang 48 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.10 trang 48 SBT Hóa học 10

Cho 2,24 gam sắt tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra cho đi qua ống đựng 4,2 gam CuO được đốt nóng. Xác định khối lượng của chất rắn ở trong ống sau phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.10

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (1)

Theo PTHH (1) ta có

nH2 = nFe = 2,24/56 = 0,04 mol

CuO + H2 → Cu + H2O (2)

Theo PTHH (2) :

Số mol CuO phản ứng : nCuO = nH2 = 0,04 mol.

Số mol Cu tạo ra là 0,04 mol.

Số mol CuO dư 4,2/80 - 0,04 = 0,0125 mol

Sau phản ứng trong ống nghiệm có: mCu = 64 x 0,04 = 2,56g

mCuO = 80 x 0,0125 = 1g

Khối lượng chất rắn: 1+ 2,56=3,56 (g).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.10 trang 48 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF