ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

NaOH có thể được điều chế bằng:

a) Một phản ứng hóa hợp.

b) Một phản ứng thế.

c) Một phản ứng trao đổi.

- Hãy dẫn ra phản ứng hóa học cho mỗi trường hợp trên.

- Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa-khử hay không? Giải thích.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Phản ứng điều chế NaOH

Câu a:

Một phản ứng hóa hợp: Na2O + H2O → 2NaOH.

Câu b:

Một phản ứng thế: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Câu c:

Một phản ứng trao đổi:

Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3

Ở phản ứng b) là phản ứng oxi hóa-khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng; phản ứng a) và c) không là phản ứng oxi hóa khử vì không có sự thay đổi số oxi hóa,

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • lê diễm my

  Đốt hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeS2 và một oxit sắt cần 0,6 mol O2 thu đc 0,4 Fe2O3 và 0,4 mol SO2. cho m gam X trên tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư đến khi các pứ hoàn toàn, sp khử duy nhất là SO2 thì số mol H2SO4 tham gia pứ là bao nhiêu?

  a.2,8 mol

  b.2,0 mol

  c.3 mol

  d.2,4 mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1