YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

NaOH có thể được điều chế bằng:

a) Một phản ứng hóa hợp.

b) Một phản ứng thế.

c) Một phản ứng trao đổi.

- Hãy dẫn ra phản ứng hóa học cho mỗi trường hợp trên.

- Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa-khử hay không? Giải thích.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Phản ứng điều chế NaOH

Câu a:

Một phản ứng hóa hợp: Na2O + H2O → 2NaOH.

Câu b:

Một phản ứng thế: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Câu c:

Một phản ứng trao đổi:

Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3

Ở phản ứng b) là phản ứng oxi hóa-khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng; phản ứng a) và c) không là phản ứng oxi hóa khử vì không có sự thay đổi số oxi hóa,

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON