YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.7 trang 48 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.7 trang 48 SBT Hóa học 10

Trong phản ứng

K2Cr2O+ HCl → CrCl+ Cl2 + KCl + H2O

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

A. 3/14    

B. 4/7

C. 1/7    

D. 3/7

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.7

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.7 trang 48 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON