ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.7 trang 48 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.7 trang 48 SBT Hóa học 10

Trong phản ứng

K2Cr2O+ HCl → CrCl+ Cl2 + KCl + H2O

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

A. 3/14    

B. 4/7

C. 1/7    

D. 3/7

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.7

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.7 trang 48 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Chí Thiện

  Phản ứng oxi hóa- khử là j. Các bạn có thể chỉ mình 1 số cách cân bằng phản ứng oxi hóa- khử đc ko?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Long lanh

  X là hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 ( tỉ lệ mol lần lượt là 1:2:3:4). Hoà tan hoàn toàn 76,8g X bằng HNO3 thu được 4,48l (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO2, NO. Tỷ khối của Y so với O2 và V HNO3 4M tối thiểu cần dùng là?????

  Theo dõi (1) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1