YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Những câu sau đây là đúng hay sai?

A. Nhiên liệu là chất oxi hóa.

B. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon, nguyên tố cacbon chuyển thành cacbon monooxit.

C. Sự chuyển một chất từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn là một biến đổi vật lí tỏa nhiệt.

D. Sự bay hơi là một biến đổi hóa học

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu đúng là A, C.

Câu sai là B, D.

Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon, nguyên tố cacbon chuyển thành cacbon đioxit.

Sự bay hơi là sự biến đổi vật lí.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON