ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Những câu sau đây là đúng hay sai?

A. Nhiên liệu là chất oxi hóa.

B. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon, nguyên tố cacbon chuyển thành cacbon monooxit.

C. Sự chuyển một chất từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn là một biến đổi vật lí tỏa nhiệt.

D. Sự bay hơi là một biến đổi hóa học

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Câu đúng là A, C.

Câu sai là B, D.

Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon, nguyên tố cacbon chuyển thành cacbon đioxit.

Sự bay hơi là sự biến đổi vật lí.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Chai Chai

  một hỗn hợp X gồm 0.04 mol Al và 0.06 mol Mg. nếu đem hỗn hợp X hòa tan hoàn toàn trong HNO3 đặc nóng thu được 0.03 mol sản phẩm Y do sự khử của \(N^{+5}\). Nếu đem hỗn hợp X đó hòa tan trong H2SO4 đặc nóng thì thu được 0.12mol sản phẩm Z do sự khử của \(S^{+6}\).Y và Z lần lượt là

  A.N2O , H2S

  B.NO2, SO2

  C.NO2 , SO2

  D.NH4NO3 , H2S

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bình Nguyen
  Để 2,52 gam bột sắt trong không khí, sau một thời gian thu được 2,84 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Để hòa tan hết X cần 500 ml dung dịch HNO3 a (mol/l), sau phản ứng sinh ra 0,56 lít NO (sản phẩm khử duy nhất,đktc) và dung dịch Y. Tính giá trị của a và khối lượng chất tan trong Y
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1