• Câu hỏi:

  Xu thế toàn cầu hoá là hệ quả của

  • A. sự ra đời của các công ty đa quốc gia.
  • B. cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
  • C. sự phát triển của quan hệ thương mại thế giới.
  • D. quá trình thống nhất thị trường trên thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC