• Câu hỏi:

  “ Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” là khẩu hiệu đấu tranh trong thời kì nào?

  • A. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.
  • B. Phong trào 1930-1931.
  • C. Giải quyết nạn đói sau Cách mạng tháng Tám 1945.
  • D. Khởi nghĩa từng phần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC