• Câu hỏi:

  Gọi là cách mạng khoa học – công nghệ, vì

  • A. có nhiều phát minh sáng chế trong lĩnh vực công nghệ nhất.
  • B. công nghệ được áp dung vào tất cả các ngành sản xuất và đời sống xã hội
  • C. do công nghệ được chú trong đầu tư.
  • D. cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học-kĩ thuật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC