• Câu hỏi:

  Ở Việt Nam, đỉnh cao nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được đánh dấu bằng sự kiện nào?

  • A. Cuộc biểu tình của công nhân ngày 1/5/1930.
  • B. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định.
  • C. Cuộc đấu tranh của công nhân Vinh – Bến Thủy.
  • D. Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC