• Câu hỏi:

  Tổ chức bí mật đầu tiên của công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn là

  • A. Đảng Lập hiến.
  • B. nhóm Nam Phong.
  • C. Việt Nam nghĩa hòa đoàn.
  • D. Công hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC