YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam, thực dân Pháp đầu tư vào lĩnh vực nào là nhiều nhất?

  • A. Thương nghiệp.
  • B. Giao thông vận tải.
  • C. Công nghiệp.
  • D. Nông nghiệp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52566

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA