ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?

  • A. Nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.
  • B. Chiến tranh chống Nhật.
  • C. Nội chiến giữa Quốc dân đảng với các thế lực thân Mĩ.
  • D. Nhân dân Trung Quốc xây dựng CNXH.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 52556

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1