• Câu hỏi:

  Từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?

  • A. Nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.
  • B. Chiến tranh chống Nhật.
  • C. Nội chiến giữa Quốc dân đảng với các thế lực thân Mĩ.
  • D. Nhân dân Trung Quốc xây dựng CNXH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC