ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Luận cương chính trị của Đảng được thông qua tháng 10 – 1930 đã xác định động lực của cách mạng Việt Nam là

  • A. giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
  • B. giai cấp công nhân và giai cấp tiểu tư sản.
  • C. giai cấp công nhân và giai cấp tư sản dân tộc.
  • D. giai cấp công nhân và tầng lớp trung, tiểu địa chủ.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 52534

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1