ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Để thích nghi với xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam cần phải

  • A. đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  • B. nắm bắt  thời cơ, vượt qua thách thức.
  • C. tiếp tục công cuộc đổi mới, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật của thế giới.
  • D. tận dụng nguồn vốn và kỹ thuật bên ngoài để phát triển kinh tế.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 52555

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1