• Câu hỏi:

  Để thích nghi với xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam cần phải

  • A. đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  • B. nắm bắt  thời cơ, vượt qua thách thức.
  • C. tiếp tục công cuộc đổi mới, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật của thế giới.
  • D. tận dụng nguồn vốn và kỹ thuật bên ngoài để phát triển kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC