ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học - công nghệ là

  • A. làm thay đổi chất lượng nguồn nhân lực.
  • B. làm hình thành một thị trường thế giới.
  • C. kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • D. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>