ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điểm mới căn bản giữa Hội nghị tháng 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 của ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương là

  • A. thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc.
  • B. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến tay sai.
  • C. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.
  • D. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất; thực hiện giảm tô, giảm tức.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 52544

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1