ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Mối quan hệ giữa hai khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày” được giải quyết như thế nào trong thời kỳ 1939-1945?

  • A. Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
  • B. Tạm gác lại khẩu hiệu giải phóng dân tộc.
  • C. Tiếp tục thực hiện hai khẩu hiệu trên một cách đồng bộ.
  • D. Thực hiện khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 52557

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1