ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ngày 8-8-1967 ở Đông Nam Á diễn ra sự kiện gì?

  • A. Thành lập Đảng nhân dân Lào.
  • B. Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
  • C. Thành lập Đảng nhân dân cách mạng Campuchia.
  • D. Thành lập Việt Nam độc lập đồng minh.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 52540

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1