• Câu hỏi:

  Ngày 8-8-1967 ở Đông Nam Á diễn ra sự kiện gì?

  • A. Thành lập Đảng nhân dân Lào.
  • B. Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
  • C. Thành lập Đảng nhân dân cách mạng Campuchia.
  • D. Thành lập Việt Nam độc lập đồng minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC