ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc  địa của

  • A. đế quốc Pháp.
  • B. đế quốc Mĩ.
  • C. đế quốc Anh.
  • D. quân phiệt Nhật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>