• Câu hỏi:

  Việc Nhật đầu hàng quân Đồng minh ngày 15/8/1945 có tác động như thế nào đến cách mạng Việt Nam?

  • A. Quần chúng nhân dân có thêm tinh thần cách mạng.
  • B. Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim- tay sai Nhật hoang mang rệu rã.
  • C. Thời cơ cách mạng chín muồi.
  • D. Đẩy mâu thuẫn dân tộc lên cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC