• Câu hỏi:

  Chỉ thị “ Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của BTV Trung ương Đảng được ban bố trong hoàn cảnh lịch sử nào?

  • A. Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945).
  • B. Nhật nhảy vào Đông Dương (9/1940).
  • C. Khi Nguyến Ái Quốc về nước chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (5/1941).
  • D. Nhật đầu hàng Đồng minh (15/8/1945).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC