• Câu hỏi:

  Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tạo điều kiện để giải quyết những vấn đề gì trên thế giới?

  • A. Duy trì hòa bình và an ninh ở châu Âu.
  • B. Tình trạng đối đầu giữa Mĩ và Liên Xô.
  • C. Giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp, xung đột đang diễn ra ở nhiều nơi khu vực trên thế giới
  • D. Tạo điều kiện để giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC