• Câu hỏi:

  Nguyên thủ các quốc gia nào đã tham dự Hội nghị Ianta (2/1945)

  • A. Liên Xô, Anh, Đức.
  • B. Liên Xô, Mĩ, Anh.
  • C.  Liên Xô, Pháp, Mĩ.
  • D. Liên Xô, Mĩ, Trung Quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC