YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nghe tin Nhật đầu hàng quân Đồng minh ngày 15/8/1945, Trung ương Đảng và Mặt trận Việt Minh đã có quyết định gì?

  • A. Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa”.
  • B. Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.
  • C. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.
  • D. Phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52554

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA