• Câu hỏi:

  Do tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai bộ phận nào của giai cấp phong kiến Việt Nam tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp và phản động tay sai?

  • A. Chánh tổng.
  • B. Lí trưởng.
  • C. Trung, tiểu địa chủ.
  • D. Đại địa chủ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC