• Câu hỏi:

  Tháng 10-1930, sự kiện lịch sử nào của Đảng đã diễn ra?

  • A. Thành lập Ban lãnh đạo hải ngoại do Lê Hồng Phong đứng đầu.
  • B. Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • C. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương.
  • D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn ra nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC