ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là không đúng?

  • A. Đây là phong trào cách mạng mang đậm tính dân tộc hơn tính giai cấp.
  • B. Đây là phong trào cách mạng triệt để, không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc.
  • C. Đây là phong trào diễn ra trên quy mô rộng lớn và mang tính thống nhất cao.
  • D. Đây là phong trào cách mạng có hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>