ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) đã quyết định đổi tên Đảng thành

  • A. Đảng Cộng sản Đông Dương. 
  • B. An Nam Cộng sản Đảng
  • C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
  • D. Đông Dương Cộng sản Đảng.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 52564

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1