ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam ra đời( 1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?

  • A. Đưa giai cấp công nhân và nông dân nên nắm quyền lãnh đạo.
  • B. Kết thúc thời kỳ phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam.
  • C. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
  • D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 52533

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1