ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban thường vụ Trung ương Đảng (12/3/1945) đề ra chủ trương gì?

  • A. Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.
  • B. Thành lập chính quyền cách mạng.
  • C. Chuẩn bị lực lượng vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền.
  • D. Phát động Tổng khởi nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>