• Câu hỏi:

  Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tổ chức Hiệp ước Vácsava đã dẫn đến tình trạng gì trong quan hệ quốc tế?

  • A. Tình trạng đối đầu căng thẳng giữa Liên Xô và Mĩ bắt đầu.
  • B. Chiến tranh lạnh ở giai đoạn căng thẳng nhất.
  • C. Đánh dấu sự xác lập cục diện hai cực, hai phe; Chiến tranh lạnh bao trùm khắp thế giới.
  • D.  Chiến tranh lạnh bắt đầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC