ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các sự kiện hoạt động của Nguyễn Ái Quốc theo thứ tự thời gian:

  1. Tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri.

  2. Gửi đến Hội nghị Vécxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.

  3. Đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin.

  • A. 3-2-1. 
  • B. 1-2-3.
  • C. 2-3-1.
  • D. 2-1-3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA