• Câu hỏi:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam, thực dân Pháp không đầu tư vào lĩnh vực nào?

  • A. Nông nghiệp.
  • B. Công nghiệp.
  • C. Dịch vụ.
  • D. Thương nghiệp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC