YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Why does the author mention Joseph Pulitzer and William Randolph Hearst?

   

  • A. They published comic strips about the newspaper war.
  • B. They established New York's first newspaper.
  • C. Their comic strips are still published today.
  • D. They owned major competitive newspapers.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Tại sao tác giả đề cập đến Joseph Pulitzer và William Randolph Hearst?

  A. Họ đã xuất bản những mẩu truyện tranh về cuộc chiến báo chí.

  B. Họ thành lập tờ báo đầu tiên của New York.

  C. Truyện tranh của họ vẫn được xuất bản ngày hôm nay.

  D. Họ sở hữu những tờ báo cạnh tranh lớn.

  Thông tin: The first full-color comic strip appeared in January 1894 in the New York World, owned by Joseph Pulitzer. The first regular weekly full-color comic supplement, similar to today’s Sunday funnies, appeared two years later, in William Randolph Hearst’s rival New York paper, the Morning Journal.

  Tạm dịch: Truyện tranh màu đầu tiên xuất hiện vào tháng 1 năm 1894 trên tờ New York World, thuộc sở hữu của Joseph Pulitzer. Bản bổ sung truyện tranh màu hàng tuần đầu tiên, tương tự như trò vui ngày Chủ nhật hôm nay, xuất hiện hai năm sau đó, trên tờ báo của William Randolph Hearst - đối thủ của New York, tờ Morning Journal.

  Chọn D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94193

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA