• Câu hỏi:

  The word “incorporate” is closest in meaning to

  • A. combine
  • B. create
  • C. affect
  • D. mention

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “incorporate” với từ có nghĩa gần nhất với

  A. kết hợp B. tạo ra C. ảnh hưởng D. đề cập đến incorporate = combine: kết hợp, hợp nhất

  Chọn A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC