• Câu hỏi:

  According to the passage, the “Yellow Kid” was the first comic strip to do all of the following EXCEPT

  • A. feature the same character in each episode
  • B. appear in a Chicago newspaper
  • C. include dialogue inside a balloon
  • D. characterize city life in a humorous way

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC