YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  According to the passage, the “Yellow Kid” was the first comic strip to do all of the following EXCEPT

  • A. feature the same character in each episode
  • B. appear in a Chicago newspaper
  • C. include dialogue inside a balloon
  • D. characterize city life in a humorous way

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94195

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA